Powrót do strony głównej
Smog to:
Co to jest recykling?
Warstwa ozonowa to:
Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest:
Gdzie należy wyrzucać szczątki organiczne?
Dzień Ziemi obchodzimy:
Do żółtego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Co się robi ze zużytymi bateriami?
Ile jest parków narodowych w Polsce?
Do niebieskiego pojemnika na odpady wyrzucimy:

Powrót do strony głównej