Powrót do strony głównej
Gdzie należy wyrzucać szczątki organiczne?
Do niebieskiego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest:
Do żółtego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Co to jest recykling?
Ile jest parków narodowych w Polsce?
Dzień Ziemi obchodzimy:
Warstwa ozonowa to:
Smog to:
Co się robi ze zużytymi bateriami?

Powrót do strony głównej