Powrót do strony głównej
Co to jest recykling?
Ile jest parków narodowych w Polsce?
Gdzie należy wyrzucać szczątki organiczne?
Warstwa ozonowa to:
Dzień Ziemi obchodzimy:
Smog to:
Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest:
Co się robi ze zużytymi bateriami?
Do niebieskiego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Do żółtego pojemnika na odpady wyrzucimy:

Powrót do strony głównej