Powrót do strony głównej
Do żółtego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Do niebieskiego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Co się robi ze zużytymi bateriami?
Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest:
Gdzie należy wyrzucać szczątki organiczne?
Ile jest parków narodowych w Polsce?
Co to jest recykling?
Dzień Ziemi obchodzimy:
Warstwa ozonowa to:
Smog to:

Powrót do strony głównej