Powrót do strony głównej
Do niebieskiego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Gdzie należy wyrzucać szczątki organiczne?
Do żółtego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest:
Ile jest parków narodowych w Polsce?
Warstwa ozonowa to:
Co to jest recykling?
Co się robi ze zużytymi bateriami?
Smog to:
Dzień Ziemi obchodzimy:

Powrót do strony głównej