Powrót do strony głównej
Warstwa ozonowa to:
Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest:
Smog to:
Ile jest parków narodowych w Polsce?
Do żółtego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Gdzie należy wyrzucać szczątki organiczne?
Co to jest recykling?
Co się robi ze zużytymi bateriami?
Do niebieskiego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Dzień Ziemi obchodzimy:

Powrót do strony głównej