Powrót do strony głównej
Smog to:
Co to jest recykling?
Co się robi ze zużytymi bateriami?
Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest:
Do niebieskiego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Warstwa ozonowa to:
Dzień Ziemi obchodzimy:
Do żółtego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Ile jest parków narodowych w Polsce?
Gdzie należy wyrzucać szczątki organiczne?

Powrót do strony głównej