Powrót do strony głównej
Gdzie należy wyrzucać szczątki organiczne?
Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest:
Do niebieskiego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Do żółtego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Ile jest parków narodowych w Polsce?
Smog to:
Co się robi ze zużytymi bateriami?
Co to jest recykling?
Warstwa ozonowa to:
Dzień Ziemi obchodzimy:

Powrót do strony głównej