Powrót do strony głównej
Gdzie należy wyrzucać szczątki organiczne?
Do żółtego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Dzień Ziemi obchodzimy:
Co to jest recykling?
Do niebieskiego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Smog to:
Ile jest parków narodowych w Polsce?
Warstwa ozonowa to:
Co się robi ze zużytymi bateriami?
Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest:

Powrót do strony głównej