Powrót do strony głównej
Jak nazywa się morski ptak, który posiada wielki dziób z torbą, którą łowi ryby?
Które z wymienionych zwierząt żyje w morzu:
Ryby oddychają pod wodą za pomocą:
Pojazd, który nie zanieczyszcza środowiska morskiego:
Która z wymienionych roślin jest pod ścisłą ochronioną:
Około 71% naszej planety zajmuje woda. Polska ma dostęp do:
Jaki smak ma woda morska?
Polskim parkiem narodowym wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa jest:
Który z przedmiotów wrzuconych do morza będzie rozkładać się najdłużej?
Przyjaciel planety Ziemi:

Powrót do strony głównej